«Відмова в прийнятті позову — вимога закону, а не винахідливість суддів» — Оксана Епель, суддя, лектор LHS

Про проблеми вирішення питання про відкриття адміністративного провадження, а також про вимоги, які висуваються КАС України до оформлення позовної заяви, слухачам LHS розповіла Оксана Епель, суддя Шостого апеляційного адміністративного суду.

Від форми і змісту позовної заяви, поданої до суду, та від своєчасного і правильного вирішення всіх процесуальних питань суддею вже на стадії відкриття провадження безпосередньо залежить якісне та швидке судове вирішення спору, підкреслила на початку своєї лекції пані Епель. «Інститут відмови у відкритті провадження не є винахідливістю суддів, а прямо передбачений вимогами закону. Право на звернення до суду не є абсолютним. Це узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини», — підкреслила Оксана Епель. ЄСПЛ широко застосовує інститут визнання скарги неприйнятною. У своїх рішеннях ЄСПЛ закріпив правові висновки про те, що, з одного боку, право на звернення до суду не є абсолютним: «Воно може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги, оскільки за своєю природою це право потребує регулювання з боку держави, яке користується певними межами самостійного оцінювання…» (рішення від 18 жовтня 2005 року у справі «МШ «Голуб» проти України»). З іншого боку, обов’язок здійснення швидкого і якісного правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи: «Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням частини 1 статті 6 Конвенції…» (рішення ЄСПЛ від 8 листопада 2005 року у справі «Смирнова проти України»). Третя позиція ЄСПЛ зводиться до того, що судам необхідно дотримуватися пропорційного співвідношення: «Держава має право встановлювати певні обмеження права осіб на доступ до суду, але такі обмеження повинні переслідувати легітимну мету» (рішення у справі «Кромбі проти Франції» від 13 лютого 2001 року).

У статті 171 КАС України передбачено чіткий алгоритм дій, які повинен здійснити суддя при вирішенні питання про відкриття провадження в адміністративній справі. Оксана Епель зупинилася на тих моментах, які викликають дискусію в професійному правовому середовищі. Так, наприклад, труднощі виникають при з’ясуванні такого питання: позовна заяві подана особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність. Практика Верховного Суду дає підстави стверджувати, що не завжди будь-яка фізична або юридична особа може звертатися до адміністративного суду. Наприклад, суб’єкти владних повноважень мають право звертатися до адміністративного суду тільки у випадках, прямо передбачених законом, підкреслила пані Епель. Цю позицію було викладено в постанові Великої Палати Верховного Суду від 15 березня 2018 року у справі №800/414/17: «Можливість звернення суб’єкта владних повноважень до суду адміністративної юрисдикції має бути пов’язана з виконанням ним владних управлінських функцій у межах повноважень та за умови, що право на таке звернення прямо передбачене законом…».

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик