Віднесення доменного імені до об’єктів права інтелектуальної власності є помилкою — Костянтин Зєров

«Нові об’єкти інтелектуальної власності: особливості правового регулювання. Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет» — лекцію на таку тему для слухачів Legal High School прочитав асистент кафедри інтелектуальної власності КНУ ім. Тараса Шевченка, науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН України Костянтин Зєров.

Як зазначив лектор на початку свого виступу, нових об’єктів права інтелектуальної власності немає. Вичерпний перелік таких об’єктів наведено у статті 420 Цивільного кодексу України. При цьому Костянтин Зєров наголосив, що віднесення доменного імені до об’єктів права інтелектуальної власності є помилкою. «Доменне ім’я законодавчо не визначене як об’єкт права інтелектуальної власності, але воно може бути формою використання торгової марки відповідно до законодавства», — зазначив лектор.

До складних об’єктах прав інтелектуальної власності, які не визнаються самостійними об’єктами, належать веб-сайти і телеформат.

Що стосується веб-сайтів, то основними об’єктами, які охороняються авторським правом, є контент, бази даних, комп’ютерні програми. На веб-сайтах так само можуть використовуватися торгові марки і комерційна таємниця. Складовими телеформату можуть бути такі об’єкти інтелектуальної власності: сценарій, музичні твори, хореографічні твори, фонограми, торгові марки, промислові зразки та комерційна таємниця.

На відміну від об’єктів інтелектуальної власності, перелік об’єктів авторського права не є вичерпним. Основними вимогами до таких об’єктів є об’єктивна форма вираження і оригінальність, тобто елемент особистої участі автора, що відображає власне інтелектуальна творчість автора.

За словами пана Зєрова, такий об’єкт, як комп’ютерні програми, охороняється тільки у формі вихідного або об’єктного коду. При цьому графічний інтерфейс комп’ютерної програми не є формою вираження. Він може охоронятися самостійно як об’єкт авторського права або як промисловий зразок. Лектор звернув увагу на те, що згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС охороняються як комп’ютерні програми, так підготовчі матеріали.

Пан Зєров також відзначив, що, незважаючи на перелік, наведений у статті 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права», при визначенні об’єктів, які не охороняються авторським правом, необхідно також керуватися профільними законами. Наприклад, відповідно до Закону України про державні закупівлі, тендерна документація не є об’єктом авторського права.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик