Відповідно до рішення ЄСПЛ, справа про порушення митних правил повинна розглядатися за принципами розгляду кримінальних справ — Тетяна Лисовець

«Оскарження дій митних органів, пов’язаних з митним оформленням та митними процедурами» — тема лекції Тетяни Лисовець, старшого партнера АК «Соколовський і Партнери». Вона нагадала слухачам Legal High School, що час на виконання митних формальностей відведено досить обмежений: з моменту подання митної декларації і до моменту випуску товарів у вільний обіг повинно пройти не більше чотирьох годин. Лектор дала вичерпний перелік формальностей, визначених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року №631.

Лектор підкреслила, що на підставі виконаних формальностей митниця може винести такі рішення: про відмову в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення; про коригування коду УКТЗЕД товару; про коригування митної вартості товару; про призупинення митного оформлення товару; про проведення митного огляду; відібрання зразків та призначення експертизи тощо. Усі ці рішення можуть бути оскаржені на підставі частини 1 статті 24 Митного кодексу України, відповідно до якої кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси. При цьому лектор зазначила, що коли йдеться про митний кодекс, то ми маємо більш широке коло предметів оскарження, ніж коли йдеться про податковий кодекс, де оскаржуються лише рішення (оскільки порядку оскарження дії чи бездіяльності немає), тоді як у митному — рішення, дії та бездіяльність.

Оскарження може бути як адміністративним, так і судовим. При цьому Тетяна Лисовець наголосила, що у разі якщо рішення, дії чи бездіяльність оскаржені до органу вищого рівня та до суду і суд відкриє провадження у справі, то розгляд скарги органом вищого рівня припиняється.

Лектор описала детальний алгоритм адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності до органу вищого рівня на підставі статті 25 Митного кодексу України, розповіла про вимоги до форми і змісту скарг, строки їх подання та порядок розгляду. При цьому вона зазначила, що податкові повідомлення-рішення митних органів оскаржуються у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

Окремо було розглянуто такий спосіб митного контролю, як виїзні документальні перевірки, підстави, строки та порядок їх проведення, а також лектор дала рекомендації із застосування практики Європейського суду з прав людини під час їх оскарження.

Говорячи про порушення митних правил, лектор зазначила, що хоча справа про порушення митних правил розглядається за спрощеною процедурою за правилами КУпАП, оскільки ЄСПЛ визнав кримінальний характер санкцій за ці порушення, розгляд справ про їх застосування має бути за принципом розгляду кримінальних справ. Тетяна Лисовець розповіла також про порядок та строки оскарження постанов у справах про порушення митних правил на підставі статті 529 Митного кодексу України.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик