Відступ від рівності часток подружжя найчастіше відбувається, коли один із подружжя ухиляється від обов’язку з утримання дітей, — партнер LexArs Олена Сібірцева

У рамках Спецкурсу для приватнопрактикуючих адвокатів Legal High School партнер LexArs Олена Сібірцева розповіла про актуальну судову практику в спорах про розподіл майна подружжя.

Лектор нагадала, що згідно із законодавством усе майно, набуте подружжям у період перебування в шлюбі, є їхньою спільною сумісною власністю. Виняток з цього правила — майно, придбане на підставі договору дарування, в рамках спадкових правовідносин, в частині приватизації, а також майно, придбане за особисті кошти одного з подружжя. Під час поділу майна спільної сумісної власності подружжя вважається, що їхні частки в майні є рівними. У той же час в певних випадках суд може відступити від принципу рівності часток подружжя за умови існування тих чи інших обставин справи, пов’язаних з ухиленням одного з подружжя від обов’язку утримання дітей або сім’ї чи пошкодження майна, що є спільною сумісною власністю подружжя.

Наводячи приклади судової практики в питанні розподілу майна в рівних частках, Олена Сібірцева звернула увагу на ряд постанов Верховного Суду. Зокрема, в постанові від 12 лютого 2020 року у справі №725/1776/18 суд дійшов висновку, що майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, при його розділі ділиться в рівних частках між ними, якщо шлюбним договором або домовленістю не визначено інше. У цьому контексті лектор підкреслила, що у разі якщо один із подружжя заперечує, що таке майно є спільною сумісною власністю, то саме на нього покладається обов’язок доведення того, що майно не належить до спільної сумісної власності подружжя.

Також у постанові від 20 червня 2018 року у справі №756/14404 Верховний Суд вказав, що грошові кошти банківського вкладу є спільною сумісною власністю подружжя і підлягають розподілу між ними в рівних частках. За словами лектора, у цій справі суди попередніх інстанцій допустили помилку при розділі майна подружжя, здійснивши перерахунок грошових коштів з доларів США в гривні. Суди вказали й на те, що ці кошти були витрачені і на певному етапі поділу спільної сумісної власності вони вибули з володіння. «Якщо під час поділу спільної сумісної власності подружжя майно вибуло із загальної маси, то одна зі сторін, яка не була причетна до такого вибування, має право на компенсацію вартості своєї частки. Тому незалежно від того, яким чином такі кошти були витрачені, половину їх має право отримати інша зі сторін. Винятком у цьому випадку може бути, наприклад, якби інша сторона довела, що ці кошти були витрачені в інтересах сім’ї», — підкреслила Олена Сібірцева.

Ще одним прикладом поділу майна в рівних частках, за словами лектора, є постанова Верховного Суду від 1 квітня 2020 року у справі №462/518/18. Суд зробив висновок, що факт реєстрації нерухомого майна, придбаного в період шлюбу, на одного з подружжя не означає, що воно належить тільки особі, на ім’я якої воно зареєстроване. Таке майно є спільною сумісною власністю, а тому відчуження його частки на публічних торгах без згоди другого з подружжя порушує право останнього як співвласника на вільне користування та розпорядження нерухомим майном.

«Аналізуючи судову практику за останні п’ять років, можу констатувати, що відступ від рівності часток подружжя найчастіше відбувається, коли один із подружжя ухиляється від обов’язку з утримання дітей. Тобто, коли паралельно з правовідносинами з розділу майна є правовідносини щодо стягнення аліментів», — наголосила Олена Сібірцева.

Також лектор розповіла про правові позиції Верховного Суду з питань можливості збільшення частки одного з подружжя у спільній сумісній власності, визнання майна, набутого в період шлюбу, приватною власністю, про особливості розділу новоствореної нерухомості і самовільного будівництва, розділі боргових зобов’язань подружжя та корпоративних прав.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик