Вікторія Сопільняк: «Від 70 до 90% вартості фармацевтичної компанії складають права інтелектуальної власності»

У рамках Спецкурсу для адвокатів фармацевтичного сектору виступила Вікторія Сопільняк, партнер патентно-юридичної агенції «Дубинський і Ошарова». Вона розповіла слухачам LHS про «патентні війни» фармацевтів і навела приклади з українського та іноземного досвіду.

Лектор відзначила, що від 70 до 90% (згідно з даними різних джерел) вартості фармацевтичної компанії складають права інтелектуальної власності, зокрема патентні права. Винаходом вважається результат інтелектуальної власності людини в будь-якій сфері технології. Винаходом у фармі можуть виступати продукт і процес (спосіб). Останнім часом у патентному законодавстві мали місце певні зміни і новели: перелік об’єктів, на які не поширюється правова охорона, розширено; закріплене Положення Болар; змінені умови надання додаткової охорони прав на винаходи; передбачено механізм визнання апеляційної палатою прав на винахід недійсними.

Доповідач наголосила, що згідно з Положенням Болар не вважається порушенням прав ввезення на митну територію України товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень, а також використання винаходу (корисної моделі) в дослідженнях, які проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу.

Лектор також зупинилася на нюансах додаткової охорони прав на винахід, окресливши відмінність між існуючим механізмом продовження прав на патент і введеними в наше законодавство змінами. Сертифікат додаткової охорони дозволяє продовжити термін дійсності майнових прав на винахід. При цьому термін додаткової охорони дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання першого дозволу компетентного органу, зменшеного на п’ять років.

Вікторія Сопільняк стверджує, що патентні спори, що виникають в Україні і за її межами, в основному стосуються припинення порушення прав на винаходи і оспорювання патентів. Крім того, вона очікує на появу в Україні нового предмета спорів у сфері фарми — про СДО.

Доповідь лектор проілюструвала яскравими прикладами із судової практики.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик