Володимир Бевза визначив особливості первинних документів на підтвердження витрат

З лекцією «Первинні документи на підтвердження витрат. Нереєстрація податкових накладних. Судова практика» виступив адвокат, радник ЮГ EUCON Володимир Бевза. Він зазначив, що спершу необхідно визначитись із специфікою спірних правовідносин. Кожному договору, операції та виду діяльності притаманний свій індивідуальний пакет документів, які необхідно оформити та які мали б погодити сторони. Якщо їх немає, необхідно визначитись, чому таких документів немає.

Як показує практика, Верховний Суд наполягає на тому, що у разі якщо є негативна інформація і докази, які навів контролюючий орган в акті перевірки та чітко їх обґрунтував, то платник податків зобов’язаний їх спростувати, а не просто подати певні документи без пояснення.

У зв’язку зі змінами, які набули чинності з 1 січня 2021 року, Володимир Бевза ретроспективно зупинився на понятті ділової мети в операціях. Ділова мета передбачає обов’язкову спрямованість будь-якої операції платника на отримання позитивного економічного ефекту, тобто на приріст (збереження) активів платника (їх вартість), так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому. У цьому контексті будь-який намір чи спрямованість необхідно документально оформляти для уникнення ризиків у майбутньому.

Детальніше Володимир Бевза проаналізував питання, чи є договір/контракт первинним документом. Відомо, що договір не є первинним документом: відповідно до усталеної практики Верховного Суду (постанова Верховного Суду України від 15 грудня 2015 року у справі №21-4266а15), для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій, які пов’язані не з фактом підписання договору, а з фактом руху активів платника податків і руху його капіталу.

Лектор наголосив, що первинні документи (акти здачі-прийняття робіт, рахунки-фактури, платіжні доручення), які не містять посилання, на виконання якого договору вони здійснені, не можуть вважатися достатнім та необхідним доказом отримання конкретних послуг. Не підписаний акт здачі-прийняття робіт не може слугувати підставою формування даних бухгалтерського обліку як первинний документ.

Володимир Бевза також зупинився на специфіці оформлення первинних документів щодо певних видів господарської діяльності, необхідності деталізації актів, звітів про виконання послуги та про надання контролюючим органом документів про собівартість, калькуляцію чи деталізацію вартості товарів, робіт, послуг.

Щодо штрафів за нереєстрацію податкових накладних адвокат наголосив на необхідності ототожнення податкової відповідальності з кримінальною на підставі тесту Енгеля та на обов’язковості встановлення вини платника податків у таких порушеннях.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик