Виконавець має право звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі території України — Дмитро Струць

Арешт та інші превентивні заходи, які може вчинити виконавець задля збереження майна боржника, — такою була тема лекції у Legal High School Дмитра Струця, заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Київ). Він наголосив, що виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа: за заявою стягувача про примусове виконання рішення; за заявою прокурора у разі представництва інтересів громадян або держави в суді; на підставі ухвали про дозвіл на примусове виконання рішення суду іноземної держави; у разі якщо виконавчий документ надійшов від Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Лектор зазначив, що при здійсненні виконавчого провадження виконавець зобов’язаний використовувати всі надані йому права та повноваження, які необхідні для забезпечення повного та своєчасного виконання рішення. Говорячи про засоби примусового виконання рішення він звернув увагу на предмети, на які може бути застосоване стягнення й обмеження у володінні та розпорядженні майном/власністю, що можуть бути накладені задля здійснення примусового стягнення.

У разі ухилення боржника від зобов’язань, покладених на нього рішенням, виконавець має право звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника-ФОП чи керівника боржника — юридичної особи за межі території України. А якщо йдеться про несплату періодичних платежів (аліментів), то виконавець має право накладати таке обмеження без рішення суду.

За словами Дмитра Струця, порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусової реалізації, про що виконавець виносить відповідну постанову. Він підкреслив, що в першу чергу звернення стягнення здійснюється на кошти боржника у національній чи іноземній валюті, кошти в банках та інших фінансових установах. При цьому забороняється стягнення коштів на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ, на кошти, що перебувають на рахунках зі спеціальним режимом використання. Що стосується готівкових коштів, то вони вилучаються і зараховуються на відповідні рахунки органів державної виконавчої служби або приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня з дня вилучення, про що виконавцем складається акт.

Арешт на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках й інших фінансових установах, накладається не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення. Він додав, що цей арешт поширюється і на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту. Також було повідомлено про особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті.

Лектор зазначив, що у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається на інше майно, яке належить боржнику. Виняток становить майно, на яке за законом не може бути звернене стягнення. При цьому стягнення на майно боржника звертається з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження. Також лектор описав алгоритм дій виконавця у разі скасування арешту на кошти та майно (за рішенням суду тощо).

Також Дмитро Струць звернув увагу на особливості арешту корпоративних прав. До прикладу, боржник володіє часткою у статутному капіталі будь-якого товариства, виконавець має право накласти арешт на вказану частку та здійснити її реалізацію так само, як і реалізацію рухомого чи нерухомого майна через СЕТАМ. Він зауважив, що у статті 22 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено порядок повідомлення виконавцем про можливість викупу зазначеної частки іншими учасниками товариства, порядок пріоритетного права на викуп, отримання виконавцем доступу до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості частки боржника, накладення арешту на частку, проведення її оцінки та передачі на аукціон для реалізації.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик