Виступ юриста в КСУ – це унікальний випадок, – констатує Ігор Головань

У рамках третьої лекції сьогоднішнього модуля Lеgal High School фокус обговорення новацій конституційного судочинства змістився з питання функціонування конституційної скарги на більш загальну проблематику – виступ у Конституційному Суді України (КСУ).

Розглядаючи анонсовану тему лекції, керуючий партнер АО «Головань і Партнери» Ігор Головань процитував положення частини 2 статті 64 спеціального закону: «основною формою розгляду справ у КСУ є письмове провадження». І це не обговорюється. Виступи юриста в КСУ, за словами лектора, це не буденний, а скоріше унікальний випадок, якщо не йдеться про представників інтересів глави держави та парламенту: ці юристи ходять до КСУ наче на своє звичайне робоче місце. Викладач розповів, що має власний досвід виступу у КСУ, правда незначний, – був там лише один раз. Ігор Головань звернувся до КСУ дев’ять років тому з конституційним зверненням щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України. 30 вересня 2009 року КСУ прийняв рішення, в якому, зокрема, вказав: положення частини 1 статті 59 Основного Закону «кожен має право на правову допомогу» необхідно розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру його правових стосунків з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними й фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу щодо юридичних питань у необхідних обсязі і формах.

Лектор зазначив, що після внесення змін до Конституції України щодо правосуддя КСУ було позбавлено можливості надавати офіційне тлумачення законів. У зв’язку з цим перспективи введення інструменту прямого звернення громадян до КСУ шляхом конституційної скарги вже не виглядають такими райдужними. Адже опціями такої форми звернення до КСУ можна користуватися лише після того, як право особи вже було порушено, до того ж – у судовому порядку шляхом застосування закону, який викликає сумніви щодо його конституційності.

Розповідаючи про основні проблеми конституційного судочинства, пан Головань апелював до аудиторії: «Необхідно перестати бути рабами закону, не варто сліпо йому слідувати!». Лектор переконаний: думки про те, що шляхом вдосконалення законодавчих формулювань можна вирішити усі проблеми, або що всі питання можна врегулювати на законодавчому рівні, – ілюзія. «Основна проблема вітчизняного провозастосування – не у недосконалості норм законодавста, а в безвідповідальності та безкарності», – переконаний Ігор Головань.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик