З набуттям чинності Угодою про асоціацію України з ЄС термін дії патенту на промислові зразки становитиме 25 років — керівник патентного департаменту IPStyle Ірина Ортинська

Про об’єкти патентування слухачам LHS розповіла керівник патентного департаменту IPStyle Ірина Ортинська, яка прочитала лекцію в рамках курсу «Патентування».

Лекцію пані Ортинська розпочала з наочного прикладу, розповівши, якими способами можна захистити певний пристрій. Так, за її словами, на такий об’єкт у першу чергу можна отримати патент на винахід. Також такий виріб можна запатентувати як промисловий зразок, на назву можна отримати свідоцтво на знак для товарів і послуг у певному класі, а також авторські права на опис, інструкцію, характеристику… «Усе, що нас оточує, можна і необхідно захищати будь-яким способом, який є найбільш актуальним і доступним», — підкреслила лектор.

За словами Ірини Ортинської, промисловий зразок — це все, що оточує людину і що створено її руками. Це — результат його творчої діяльності в галузі художнього конструювання. Об’єктами захисту можуть бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання. При цьому лектор звернула увагу на винятки. Так, промисловим зразком не можуть бути архітектурні форми, але об’єктом патентування можуть бути малі архітектурні форми. Не підлягають патентуванню як промисловий зразок друкована продукція (може захищатися лише її зовнішній вигляд), а також нестійкі форми.

Лектор підкреслила, що зараз в Україні промисловий зразок захищається 10 років, з можливістю продовження ще на 5 років, але при цьому власник патенту повинен щороку сплачувати збір за підтримання чинності патенту. Але у зв’язку з набуттям чинності Угодою про асоціацію України з ЄС термін дії патенту на промислові зразки становитиме 25 років.

Умовами патентоспроможності промислового зразка є новизна та оригінальність.

Більш складними об’єктами патентування, за словами лектора, є винаходи і корисні моделі. По суті це результат інтелектуальної діяльності в сфері технологій. А патент — це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід або корисну модель.

Запатентувати можна продукт (пристрій, речовину, штам мікроорганізму, культуру клітин рослини і тварини), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Лектор підкреслила, що винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. У свою чергу, корисна модель — якщо вона є новою і промислово придатною.

Як зазначила лектор, для отримання патенту на корисну модель не проводиться кваліфікаційна експертиза, тому можна отримати охорону рішень без винахідницького рівня. «Заявка на корисну модель проходить тільки формальну експертизу. Це швидше і до того ж дешевше. А 10-річний (з дати подання заявки) термін правової охорони є достатнім для багатьох заявників», — підкреслила Ірина Ортинська.

Винаходом або корисною моделлю не можуть бути: наукові відкриття, теорії, математичні методи; правила проведення або виконання; проекти територій або споруд; умовні позначення, інструкції, комп’ютерні програми; форми подання інформації.

Також пані Ортинська навела приклади діючих винаходів і корисних моделей, які захищають різні пристрої, необхідні для блага людства. Зокрема, капсула для порятунку пасажира авіалайнера, автоматична зброя, музичний керамічний інструмент — керамфон, браслет для людей з обмеженими можливостями, що дає змогу перекладати мову жестів за допомогою спеціального програмного забезпечення, тощо.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик