Заява свідка має бути короткою, структурованою, з дотриманням хронологічної послідовності — радник Aequo Law Firm Євген Левіцький

Про нюанси підготовки заяви свідка в господарському процесі та його допит, а також про тактику роботи зі свідками опонента слухачам Legal High School розповів радник Aequo Law Firm Євген Левіцький.

Лектор звернув увагу на те, що інститут свідків є новацією для господарського процесу, і з’явився він лише після реформування процесуального законодавства, з грудня 2017 року. Фактично в новій редакції Господарського процесуального кодексу України законодавець закріпив, що показання свідків є доказом.

Свідком може бути будь-яка особа, в тому числі сторони, треті особи та їхні представники. При цьому вони можуть бути допитані тільки за їхньою згодою, в тому числі і з їхньої ініціативи.

Законодавство передбачає, що не можуть бути свідками недієздатні фізичні особи та особи, які перебувають на обліку або лікуванні у психіатричному закладі, адвокати, священнослужителі, судді та присяжні (тільки в частині обговорення питань у нарадчій кімнаті), інші особи відповідно до закону або міжнародних договорів, а також дипломати і особи, які мають дипломатичний імунітет.

Як зазначив Євген Левіцький, показання свідків — це повідомлення про відомі свідку обставини, що мають значення для справи. Вони викладаються письмово у заяві свідка, а його підпис засвідчується в нотаріальному порядку. «Важливо враховувати, що на підставі показань свідків не можуть встановлюватися обставини (факти), які згідно із законом відображаються у відповідних документах. Також свідок завжди повинен бути готовий назвати джерело своєї поінформованості з тими обставинами, про які він вказує в заяві» — звернув увагу лектор.

Також Євген Левіцький, спираючись на власну практику, дав поради, що стосуються заяви свідка. Зокрема, вона має бути короткою, структурованою, з дотриманням хронологічної послідовності. У заяві викладаються тільки ті обставини, які підтверджують лінію юридичних аргументів, усю відому правдиву інформацію щодо спору. У жодному разі не слід викладати оціночні судження або критику, а тільки факти. Також у заяві необхідно навести посилання на докази. Заява свідка має бути подана до суду в строк, встановлений для надання доказів.

За словами лектора, допит свідка у суді можливий тільки у разі, якщо обставини, викладені свідком у заяві, суперечать іншим доказам або викликають сумнів в їх повноті і достовірності. Зокрема, такої позиції дотримується Верховний Суд у постановах від 13 лютого 2019 року у справі №901/2027/13 та від 13 грудня 2018 року у справі №910/21263/17.

Серед завдань допиту свідка в засіданні Євген Левіцький виокремив такі:

— дискредитація свідка опонента і його показань;

— спростування аргументів опонентів — свідчення свідка суперечать наданим сторонами доказам;

— підтвердження своєї історії справи і в жодному разі не надання нової інформації.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик