Заінтересованість переможця аукціону стосовно боржника, кредиторів чи організатора може стати підставою визнання його невідповідним умовам аукціону — Ірина Бурцева

Партнер юридичної компанії «Право Гарант» Ірина Бурцева розповіла про підстави оскарження результатів аукціону після його завершення. На її думку, найбільш вагомою підставою є невідповідність переможця торгів вимогам.

Хто взагалі має право брати участь у торгах? Відповідно до закону, це можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземні юридичні особи, які подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації виконавцем аукціону.

Аби брати участь у торгах, потенційний учасник має подати заяву на участь в аукціоні, яка складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості: найменування та організаційно-правову форму господарювання; місцезнаходження; поштову адресу (для юридичних осіб) та П.І.Б.; паспортні дані; відомості про місце проживання (для фізичних осіб). В обох випадках повідомляється номер контактного телефону та адреса електронної пошти заявника.

Доповідач наголосила, що відповідно до статті 60 Закону про банкрутство, заява на участь в аукціоні обов’язково повинна містити відомості про наявність чи відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону. При цьому наявність заінтересованості може стати підставою оскарження результатів аукціону.

До участі в аукціоні допускаються особи, які подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавались до них, а також сплатили гарантійні внески, розмір якого складає 10 відсотків від початкової вартості. Необхідно пам’ятати, що гарантійний внесок не сплачується, якщо початкова вартість не перевищує десяти прожиткових мінімумів (приблизно 17 770 грн).

За підсумками аукціону організатор складає протокол, в якому зазначається: майно, що запропоноване на продаж; кількість учасників аукціону; початкова вартість; ціна, запропонована переможцем аукціону; ціна або частина ціни, сплачена переможцем; найменування і місцезнаходження (для юридичної особи) або П.І.Б. та місце проживання (для фізичної особи) переможця торгів; адреса сторінки веб-сайту, на якому розміщено відомості про проведення аукціону; номер банківського рахунку для перерахування коштів за придбане майно. Цей протокол надається переможцю аукціону негайно після його складення.

Сплата ціни набутого майна здійснюється протягом п’яти днів з дня одержання проекту договору купівлі-продажу майна на банківський рахунок, зазначений у протоколі, при цьому раніше сплачений гарантійний внесок зараховується до ціни продажу.

Після повної оплати ціни за придбаний лот між замовником аукціону та покупцем складається акт, що підписується сторонами і повинен містити: ім’я (назву) та місце проживання (місцезнаходження) продавця, покупця та організатора аукціону; відомості про продане нерухоме майно; адресу веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону. Лектор наголосила на необхідності вимоги укладення акта про передання правовстановлюючих документів на придбане нерухоме майно та, за наявності, комплекту ключів.

Відповідно до частини 8 статті 44 Закону про банкрутство, спори, що виникають при проведенні та виконанні результатів аукціонів, у тому числі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються в межах провадження у справі про банкрутство. При цьому право на оскарження результатів аукціону мають: арбітражний керуючий (керуючий санацією, ліквідатор); конкурсний кредитор; учасники аукціону. Право на оскарження результатів аукціону має і боржник, за умови порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи, в порядку статті 90 Закону про банкрутство.

Частиною 3 статті 55 Закону передбачено, що результати аукціону, проведеного з порушенням вимог закону, можуть бути визнані недійсними в судовому порядку. При цьому визнання результатів аукціону недійсними тягне за собою визнання недійсним укладеного з переможцем договору купівлі-продажу.

Що може стати підставою визнання переможця невідповідним умовам аукціону? По-перше, якщо переможець аукціону є заінтересованою особою стосовно боржника, кредиторів, організатора аукціону. По-друге, порушення сплати гарантійного внеску — якщо переможцем аукціону не було в повному обсязі сплачено гарантійний внесок на рахунок, зазначений в оголошенні про проведення аукціону або гарантійний внесок сплачено після спливу строку для його сплати. По-третє, порушення порядку сплати ціни за придбаний лот — якщо переможець аукціону не сплатив у повному обсязі грошових коштів за придбаний лот у строк, передбачений Законом про банкрутство, чи не сплатив ціну на реквізити, зазначені у договорі та пропозиції. І, по-четверте, відсутність повноважень — якщо у представника переможця аукціону (юридичної особи) в довіреності відсутні повноваження щодо участі в аукціоні.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик