Захищатися від корпоративного шахрайства треба ще до вчинення шахрайських дій — Сергій Тюрін та Павло Штіфонов

Як протидіяти корпоративним шахрайствам (у контексті корпоративних конфліктів), навчали слухачів Legal High School Сергій Тюрін, партнер АО «С.Т. Партнерс», та Павло Штіфонов, радник АО «С.Т. Партнерс». Лектори наголосили, що корпоративне шахрайство — це проблема, яка стосується широкого кола осіб: від співзасновників та вищого керівного складу підприємства до менеджменту середньої і навіть нижчої ланки. До видів корпоративного шахрайства лектори віднесли і закупівлю неіснуючих товарів та послуг, і надання благодійної допомоги, і так звані відкати за послуги, що надаються компанією, і взаємодію через посередників з державними органами тощо. Мова може навіть йти про протиправне позбавлення підприємства активів за допомогою представників його менеджменту або партнерів.

Корпоративне шахрайство в цілому є одним із видів економічних злочинів, проте лектори зосередили увагу слухачів на такому його прояві, як виведення активів. Як правило, така дія відбувається внаслідок конфлікту між власниками бізнесу, внаслідок втягнення одним або декількома власниками керівника у протиправну діяльність або як самостійна протиправна діяльність керівника безпосередньо чи за участю третіх осіб.

Основні способи виведення активів, за словами лекторів, є такими: виведення активів відбувається не з волі загальних зборів товариства; зловживання одним або кількома учасниками у відношенні іншого учасника; відчуження керівником майна підконтрольній особі за заниженою чи завищеною вартістю; з відстрочкою оплати за договором про відчуження майна.

Лектори визначили такі способи захисту від корпоративного шахрайства:

— мінімізація причин (підвищення мотивації персоналу, створення атмосфери соціальної значущості кожного співробітника, викорінення схем непрозорого бухгалтерського обліку на підприємстві та можливих фінансових маніпуляцій);

— мінімізація умов (створення незалежної від керівника служби внутрішнього аудиту, проведення періодичних незалежних фінансових розслідувань, періодична перевірка діяльності керівництва, запровадження тендерної процедури закупівель, ротація кадрів, створення системи відповідальності співробітників через трудовий і колективний договори та правила внутрішнього розпорядку, запровадження матеріальної відповідальності всього персоналу за порушення окремо взятого працівника);

— мінімізація наслідків (визнання недійсним рішення загальних зборів, визнання недійсним договору про відчуження майна, витребування майна з чужого незаконного володіння, відсторонення керівника).

З метою збереження активів лектори рекомендують слухачам Legal High School застосовувати забезпечення позову, щоб у незаконно відчуженого майна не змінився власник. Аби суд ухвалив відповідне рішення, потрібно обґрунтувати доводи заявника: довести наявність фактичних обставин, вчинення відповідачем відповідних дій, спрямованих на реалізацію майна, посилатися на потенційну можливість відповідача ухилитися від виконання судового рішення.

Лектори проаналізували приклади судової практики з розгляду позовів щодо корпоративного шахрайства, зазначивши, що рішення загальних зборів, як правило, скасовуються через відсутність кворуму чи відсутність певного питання у порядку денному. Визнання недійсним правочину, укладеного посадовою особою, відбувається за відсутності його наступного схвалення загальними зборами. Недобросовісність третіх осіб визнається судом у разі доведення тієї обставини, що контрагент знав або повинен був знати про наявні обмеження повноважень представника юридичної особи, але вчинив з ним оспорюваний правочин (який не отримав наступного схвалення).

Лектори радять захищатися від корпоративного шахрайства ще до вчинення шахрайських дій. Також вони надали рекомендації превентивного характеру та сформулювали алгоритм дії адвоката у разі, якщо шахрайські дії вже вчинено, зокрема, й шляхом застосування кримінально-правових механізмів.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик