Захист інтересів фізичних осіб часто стає для ВП ВС та КЦС у складі ВС визначальним при визначенні юрисдикції спору — Михайло Войцеховський

З поглядом адвоката на позиції Великої Палати Верховного Суду щодо розмежування справ цивільної юрисдикції ознайомив слухачів Legal High School Михайло Войцеховський, старший юрист ЮФ «Антіка». За його словами, головне правило залишилось незмінним і критеріями розмежування юрисдикції спорів залишаються суб’єктний склад спірних правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин у їх сукупності. Крім того, критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ.

Говорячи про нові позиції з юрисдикційних питань, що виникли у 2020 році, лектор позитивно відзначив дайджести Верховного Суду, які здатні зорієнтувати в актуальних підходах суду до окремих питань, порівнявши такі дайджести з існуючими раніше узагальненнями судової практики.

Лектор висловив думку, що захист інтересів фізичних осіб часто стає для Великої Палати Верховного Суду та Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду визначальним при визначенні юрисдикції спору і проілюстрував цю тезу прикладом судової практики, з якої випливає, що можливість впливу судового рішення на права чи обов’язки фізичних осіб автоматично зараховує такий спір до цивільного судочинства.

Крім того, лектор навів ряд прикладів, коли ВП ВС, розглядаючи справи за участю засновника фермерського господарства, відступала від раніше займаної позиції щодо підсудності спорів, пов’язаних з наданням такому засновнику земельних ділянок без проведення торгів, переводячи її з господарської у цивільну юрисдикцію. На думку лектора, проблематичність таких спорів пов’язана з особливим статусом фермерського господарства, а також з тим, що під час отримання засновником земельної ділянки вона передається йому саме як фізичній особі, безвідносно до факту її використання у господарській діяльності конкретного фермерського господарства.

До окремої категорії лектор зарахував спори між юридичною особою та її учасниками. Як приклад адвокат навів справу, яка розглядалась минулого року, де ВП ВС зазначила, що спір між фізичною особою — учасником ОСББ і самим ОСББ як юридичною особою має ознаки корпоративного спору, а тому підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

У 2020 році ВП ВС розглядала іншу справу, в якій позивачем була також фізична особа, яка просила скасувати державну реєстрацію ОСББ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. При цьому позивач посилався на попередню практику ВС, зазначаючи, що такий спір має ознаки корпоративного, тому підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Розглядаючи цю справу, ВС вказав на зовсім різні фактичні обставини у справах 2019-го і 2020-го років та зазначив, що не підлягають розгляду в порядку господарського судочинства спори з ОСББ, в яких позивач не є його членом, співвласником майна чи користувачем нерухомого майна будинку.

Лектор закцентував увагу на тому, що таким чином Велика Палата Верховного Суду провела чітку лінію розмежування — в яких випадках спір з ОСББ підлягає розгляду у порядку господарського судочинства, а в яких — у порядку цивільного судочинства.

Крім того, говорячи про проблематику розмежування цивільної юрисдикції, лектор проаналізував кейси Великої Палати Верховного Суду про оскарження працівником ФОП запису про припинення підприємницької діяльності останнього, скасування іпотекодержателем арешту, накладеного виконавцем на іпотечне майно, повернення юридичною особою фінансової допомоги, наданої її засновником, оскарження наказу директора навчального закладу про відрахування учня тощо.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик