Захист права на сорт — тема лекції Анастасії Синиці

Особливостями набуття та захисту прав на нові сорти рослин поділилася зі слухачами Legal High School Анастасія Синиця, патентний повірений ЮФ Evris. Вона підкреслила, що в умовах збільшення чисельності населення, зменшення сільськогосподарських угідь та зміни клімату особливого значення набувають високопродуктивні сорти сільськогосподарських культур. Система охорони сортів рослин стимулює створення нових і поліпшених сортів, які, у свою чергу, покращують життя в сільській та міській місцевостях, а також забезпечують аграріїв найкращими досягненнями селекціонерів, а виробникам гарантує справедливе повернення інвестицій.

Лектор розповіла про міжурядову організацію — Міжнародний союз з охорони нових сортів рослин (UPOV), штаб-квартира якого знаходиться у Женеві, членом якої Україна стала у 1995 році. Вона підкреслила, що діяльність UPOV спрямована на забезпечення і розвиток правової, адміністративної і технічної бази для міжнародної співпраці в галузі охорони сортів рослин; надання допомоги державам і організаціям у розробці законодавства та впровадження ефективної системи захисту сортів рослин; підвищення обізнаності громадськості та розуміння системи щодо захисту сортів рослин.

Анастасія Синиця дала визначення поняттю «сорт рослини» і його різновидам, а також визначила критерії придатності сорту для отримання на нього прав інтелектуальної власності. За її словами, до таких критеріїв належать: новизна, відмінність, однорідність та стабільність.

Відповідно до українського законодавства суб’єктом права на сорт рослини може бути як його автор, так і особа, що отримали це право за договором. При цьому право на подачу заявки належить автору; автору і роботодавцю; роботодавцю (замовнику); особі, якій передані права на подачу заявки або будь-якій особі, якщо заявка подається на загальновідомий сорт без отримання майнових прав інтелектуальної власності на сорт.

Лектор окреслила права, які можна отримати в відношенні сорту. Зокрема, це особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослини (авторське свідоцтво на сорт рослин); майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин (патент на сорт рослин); майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту (свідоцтво про державну реєстрацію сорту).

Анастасія Синиця описала слухачам Legal High School порядок отримання прав інтелектуальної власності на сорт рослин, а також детально розповіла про подачу заявки для отримання таких прав і супровідні документи, які подаються разом із заявкою.

Лектор нагадала, що термін дії майнових прав починається з моменту реєстрації і становить 35 років для сортів дерев, кущів та винограду і 30 років для всіх інших культур.

Особа, права на сорт якої порушені, може вимагати: припинення дій, які порушують або створюють загрозу порушення її прав; стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи; відшкодування моральної шкоди та застосування інших передбачених законодавством заходів.

З метою захисту своїх прав особа, яка володіє правом на сорт, може звернутися до суду з вимогою встановлення авторства на сорт, виплати авторської винагороди, виконання ліцензійних договорів, встановлення власника патенту, визнання недійсним права на сорт або дострокового припинення прав, порушення особистих немайнових і майнових прав на сорт.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик