Захист програмного забезпечення — у центрі уваги слухачів LHS

Про механізми правового захисту програмного забезпечення розповіла слухачам Legal High School Вероніка Збризька, адвокат, юрисконсульт Sport Labs Group. Актуальність теми викликана важливістю галузі і тим, що прогнозований прибуток ІТ-індустрії цього року складе 5 трильйонів доларів. Лектор дала визначення поняттю «програмне забезпечення», підкресливши, що це комплекс програм (програмна складова інформаційної системи), які забезпечують реалізацію інформаційних процесів пристроями інформаційної системи (апаратна складова інформаційної системи). Натомість ІТ-продукт включає архітектуру, алгоритм, інтерфейс, код та апаратуру. Кожен із цих елементів може бути захищеним, причому архітектура, алгоритм, інтерфейс — за допомогою патентного права, а код та апаратура — авторського.

За словами лектора, програмне забезпечення захищається Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів 1886 року. Так само стаття 433 Цивільного кодексу України вважає комп’ютерні програми об’єктами авторського права. Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. При цьому авторсько-правова охорона поширюється тільки на форму вираження, розповсюджується з моменту створення, не потребує обов’язкової реєстрації, поширюється на більшість країн світу, а охорона триває протягом життя автора та 70 років після смерті.

Вероніка Збризька навела як приклад кілька практичних кейсів судових справ, які стосувалися спорів стосовно авторського права на програмне забезпечення, що розглядалися у США та РФ.

Говорячи про захист програмного забезпечення за допомогою патентування, лектор відзначила, що воно здійснюється на умовах патентоспроможності: новизна, винахідницький рівень (бути неочевидним), промислова придатність; термін дії патенту складає 20 років від дати подання заявки; об’єктом патентування стає пристрій або спосіб, а права, які випливають з патенту, є чинними з дати наступного дня після їх державної реєстрації.

Таким способом захисту авторського права активно користуються провідні світові виробники електроніки. За словами лектора, Samsung Electronics Co Ltd володіє 61 608 патентами на програмне забезпечення, Canon Inc — 34 905, General Electric Co — 29 021 тощо.

Як відзначила пані Збризька, для захисту авторських прав на програмне забезпечення в ІТ-фірмах практикують підписання зі співробітниками угод, в яких зазначена вимога нерозголошення конфіденційної інформації. Якщо ні патент, ні угода не можуть захистити програмне забезпечення, можна захистити його, укладаючи угоду про нерозголошення комерційної таємниці.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик