Законодавчі особливості цивільних правочинів: лекція Наталії Кузнєцової в LHS

У Legal High School триває спецкурс «Новий погляд на цивільне право» від гуру цивілістики Наталії Кузнєцової. Лекції поточного тижня розпочалися з теми правочинів у цивільному праві з урахуванням сучасних поглядів.

«Немає жодного судового рішення про визнання недійсним правочину, яке оминало б статтю 203 Цивільного кодексу України. Правочин є важливою юридичною конструкцією, яка допомагає вирішувати ті чи інші питання, займає особливе місце в цивільному праві. У сфері юридичних фактів правочини мають найбільш питому вагу. Він створює можливість задовольнити юридичні потреби, без чого правовідносини не можуть виникнути» — так спікер обґрунтувала важливість правового регулювання правочинів у цивільному праві.

Пані Кузнєцова розповіла, що являють собою правочини як юридичний факт. «Перш за все правочин це дія, яка, безумовно, виражається шляхом волевиявлення суб’єктами правомірних дій, спрямованих на виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків», — відзначила речник.

Лектор розповіла слухачам про обов’язкові умови дійсності правочинів, а також окреслила види недійсних правочинів, серед яких: правочини з недоліками змісту, форми, суб’єктного складу, волевиявлення, а також ті, що не спрямовані на встановлення реальних правових наслідків. Усі недійсні правочини відповідно до чинного цивільного законодавства поділяються на нікчемні та оспорювані.

Докладніше говорячи про таку умову недійсності правочину, як недотримання форми змісту, Наталія Семенівна нагадала, що такими є правочини, якими порушується публічний порядок, які вчинені з метою, суперечною інтересам суспільства і держави (стаття 228 ЦК України), правочини, вчинені без дозволу органу опіки та піклування (стаття 224 ЦК України), а також ті, які вчиняються юридичною особою без ліцензії (стаття 227 ЦК України).

Підбиваючи підсумки, спікер звернула увагу на правочини, які не спрямовані на створення реальних правових наслідків, — фіктивні й удавані правочини.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик