«Законодавство не передбачає вимог до фахівця, який визначає винахідницький рівень, що на практиці породжує різні інтерпретування» — керуючий партнер Патентно-юридичної компанії IPjurix Юрій Охромєєв

Лекцію керуючого партнера Патентно-юридичної компанії IPjurix Юрія Охромєєва в рамках курсу LHS «Патентування» було присвячено необхідним умовам патентоспроможності.

Як зазначив лектор, законодавство передбачає три умови патентоспроможності, а саме: винахідницький рівень, новизна і промислова застосовність. При цьому, на відміну від винаходу, корисна модель не перевіряється за критеріями новизни та винахідницького рівня.

«Основна функція умови «промислова застосовність» полягає в перевірці можливості реалізації винаходу або корисної моделі, заявляється у вигляді конкретного засобу, а також у з’ясуванні того, чи досягається за допомогою даного винаходу (корисної моделі) технічний результат, зазначений заявником», — підкреслив Юрій Охромєєв.

Для встановлення промислової застосовності винаходу перевіряють наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об’єкта винаходу і наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у будь-якому пункті формули.

Якщо таких відомостей у матеріалах заявки немає, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу.

Крім того, у разі здійснення винаходу за якимось пунктом формули, перевіряють, що реалізація зазначеного заявником призначення справді можлива.

Що ж стосується такої умови, як «новизна», то, за словами лектора, винахід або корисна модель визнаються новими, якщо вони не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу мають враховуватися лише окремо.

На визнання винаходу або корисної моделі патентоспроможними не впливає розкриття інформації про них винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 12 місяців до дати подання заявки до установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов’язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану в застосуванні цієї частини.

Лектор наголосив, що загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелі інформації, з яким будь-яка особа може ознайомитися самостійно, або про зміст якого їй може бути повідомлено законним шляхом. «Іншими словами, джерела, які спростовують новизну, мають бути доступні невизначеному колу осіб. Умова загальнодоступності не передбачає перевірки того, був конкретний заявник справді ознайомлений з тим чи іншим джерелом, чи мав він можливість фізично отримати до нього доступ. Важливим є лише дотримання зазначеної умови в принциповому співвідношенні», — зазначив Юрій Охромєєв.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й із комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об’єднання документів або їх частин очевидна для фахівця. До очевидних (які явно випливають з рівня техніки) належать рішення, отримані шляхом звичайного інженерного проектування на основі відомих засобів і методів, які дають відомий результат.

При цьому Юрій Охромєєв підкреслив, що законодавство не дає відповіді на питання, хто є фахівцем. І таке невизначення породжує на практиці різні інтерпретування того, хто ж у конкретному випадку може бути фахівцем.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик