Законодавство не передбачає зменшення середнього заробітку за жодних обставин — Андрій Чехонадський

Спори про поновлення на роботі, виплату заробітку і компенсацій у зв’язку з незаконним звільненням, а також про застосування позовної давності у трудових спорах стали темою лекції в Legal High School Андрія Чехонадського, керівника групи претензійно-позовної роботи ПАТ «Рітейл Груп», адвоката.

Він нагадав, що на розгляд трудових спорів не поширюється адвокатська монополія, а також зазначив, що Кодекс законів про працю, прийнятий ще 1971 року, незважаючи на всі доповнення, дуже далекий від європейських норм і обмежує права роботодавця на врегулювання трудових спорів. Перш за все тому, що будь-які зміни трудових відносин, які погіршують умови праці працівників, апріорі заборонені. Ще одним недоліком трудового законодавства лектор вважає той факт, що після 1991 року зміни до КЗпП вносилися шляхом механічної заміни термінів, не переглядаючи сутність трудових відносин.

За словами лектора, такого поняття, як «прогул», у трудовому законодавстві взагалі немає, а фігурує воно тільки в постанові Пленуму Верховного Суду України 1992 року, тож судді у вирішенні трудових спорів досі користуються постановою ВСУ, яка містить норму про право роботодавця клопотати про зниження компенсації звільненому працівникові на суму, отриману в іншому місці. У 2005 році з внесенням змін до трудового законодавства цю норму було скасовано. Проте суди й надалі її застосовують, бо постанова Пленуму ВСУ досі чинна.

Андрій Чехонадський наголосив на тому, що суди у своїй практиці певною мірою намагаються компенсувати недоліки КЗпП, і, посилаючись на наявну судову практику, розповів про питання строків давності звернення до суду з позовом про відшкодування працівникові невиплаченої заробітної плати, а також зменшення розміру компенсації працівникові під час звільнення. При цьому він навів позицію Верховного Суду, відповідно до якої законодавство не передбачає зменшення середнього заробітку за жодних обставин.

Говорячи про формування позовних вимог про компенсацію при звільненні, лектор підкреслив, що жодних правових підстав обчислювати суму компенсації на дату рішення суду немає, тому в позовній заяві згадувати таке формулювання не можна, бо це може служити підставою для залишення позовної заяви без руху. Він порадив слухачам Legal High School звернути увагу на нормативно-правовий акт про статистику заробітної плати, який містить вичерпний перелік складових частин заробітної плати.

Пан Чехонадський відзначив, що статтею 233 КЗпП встановлено строки звернення працівника до суду, якщо його права порушені роботодавцем, при цьому він підкреслив, що цей строк не є строком позовної давності.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик