Застосування практики ЄСПЛ для захисту в податкових спорах — тема лекції Наталії Буроменської

Про практику Європейського суду з прав людини у питанні вирішення податкових спорів у контексті захисту права власності розповіла слухачам Legal High School Наталя Буроменська, начальник відділу договірно-правової роботи Дирекції з корпоративного управління і контролю «Vodafone Україна». Вона зазначила, що зараз у нашій країні не повною мірою використовують у податкових спорах механізм, передбачений Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Лектор зробила короткий екскурс в історію створення Конвенції, а також зосередилася на суті прав, які нею відстоюються, і Першого протоколу до Конвенції, присвяченого захисту права власності.

Ратифікувавши у 1997 році Конвенцію і Перший протокол до неї, Україна взяла на себе зобов’язання дотримуватися норм Конвенції та Протоколу і визнала юрисдикцію ЄСПЛ як органу, до якого фізичні та юридичні особи можуть звертатися за захистом своїх прав. Говорячи про особливості роботи із сайтом ЄСПЛ, вона порадила слухачам звертати першочергову увагу на так звані ключові кейси, розміщені на сайті суду, оскільки вони перш за все формують правозастосування ЄСПЛ. Крім того, рішення, винесені у справах інших країн, можна застосовувати для обґрунтування своєї позовної позиції. За інформацією Наталії Буроменської, Верховний Суд почав публікацію оглядів справ, розглянутих ЄСПЛ, і вже вийшло 16 таких випусків. Ця інформація дає змогу бути в курсі нових прийнятих рішень.

Лектор застерегла від маніпулювання рішеннями ЄСПЛ, коли використовуються цитати рішень, вирвані з контексту. Вона підкреслила, що при посиланні на права, передбачені Конвенцією і протоколами, обов’язково має враховуватися позиція ЄСПЛ, викладена в його рішеннях.

Хоча до цього суду звертаються тільки тоді, коли всі національні засоби правового захисту вичерпані, в межах шести місяців з дати остаточного рішення вищого національного суду, ЄСПЛ не є касаційною інстанцією у відношенні до національних судів.

У разі застосування практики ЄСПЛ необхідно проаналізувати, як те чи інше право, передбачене Конвенцією, трактує ЄСПЛ. Для цього потрібно шукати тільки релевантну для нашого конкретного випадку практику ЄСПЛ, брати до уваги національне законодавство країни, щодо якої прийняте рішення, з’ясувати, чи не може відмінне законодавство мати суттєве значення. Обов’язково потрібно враховувати рішення ЄСПЛ, які застосовуються в судовій практиці в Україні.

Лектор позначила теоретичні підстави і можливості механізму, передбаченого Конвенцією, дала рекомендації щодо податкових справ, які розглядалися ЄСПЛ і стосувалися статті 1 Першого протоколу до Конвенції (захист власності), статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя), статті 6 (право на справедливий судовий розгляд), статті 13 (право на ефективний засіб правового захисту), а також проаналізувала практику ЄСПЛ у справах цієї категорії.

За словами лектора, часто з позовами, пов’язаними із податками, до ЄСПЛ звертаються, посилаючись на статтю 1 Першого протоколу. Вона навела як приклад справу «Щокін проти України», в якій ЄСПЛ дійшов висновку про презумпцію правомірності дій платника податків за наявності суперечливих нормативних актів.

Говорячи про так званих фіктивних контрагентів, лектор нагадала про рішення Європейського суду з прав людини у справі «БУЛВЕС АД» проти Болгарії». Позиція ЄСПЛ у цьому питанні є такою: платник податків не повинен нести відповідальність за порушення, допущені його контрагентами.

У справі «Інтерсплав» проти України» щодо несвоєчасного бюджетного відшкодування податковими органами України ЄСПЛ визнав порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

На завершення лектор порадила слухачам Legal High School застосовувати практику ЄСПЛ при захисті своїх клієнтів у податкових спорах.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик