Завдяки ухваленню профільних законів протягом останніх п’яти років Україна піднялася у рейтингу Doing Business на 64 сходинки — Оляна Гордієнко

Про зміни в законодавстві стосовно ТОВ та АТ щодо питань корпоративного управління йшлося у рамках лекції Оляни Гордієнко, радника з корпоративного управління групи ІКУ, голови Наглядової ради «Укрексімбанку». Вона наголосила, що для приведення законодавства України у відповідність до європейських директив упродовж останніх років відбулося декілька важливих змін у законодавстві про акціонерні товариства. Також стимулом для законодавчих змін було поліпшення внаслідок цього позиції України у рейтингу Doing Business. За словами лектора, завдяки ухваленню профільних законів за останні п’ять років Україна піднялася у рейтингу на 64 сходинки. З найсвіжіших змін вона назвала затвердження Принципів корпоративного управління та розповіла про законопроєкт №2493, ухвалений у першому читанні.

Оляна Гордієнко виділила та проаналізувала основні новели законопроекту, зокрема такі:

— однорівнева система управління — наразі в Україні діє виключно дворівнева система, а у разі ухвалення законопроєкту буде дозволено створювати як дворівневу, так і однорівневу систему корпоративного управління;

— проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування — у разі ухвалення законопроєкту можна буде проводити як очні, так і заочні збори акціонерів із застосуванням електронного голосування;

— індекс відповідальності директора — чинне законодавство передбачає відповідальність, проте не визначає механізмів для цього, натомість законопроєкт пропонує встановити відповідальність за збитки та запроваджує чіткий механізм відшкодування завданих збитків, а також запроваджує солідарну відповідальність посадових осіб;

— фідуціарні обов’язки посадових осіб — законопроєкт пропонує визначити обов’язки, сприяти досягненню товариством успішних результатів, ухвалювати незалежні рішення, уникати конфлікту інтересів тощо;

— конкуруюча умова щодо обов’язкового викупу акцій — наразі ціна викупу акцій не може бути змінена на вимогу акціонерів, хіба що суд доведе неринковість ціни викупу. Пропонується надати акціонерам право подання конкуруючої вимоги на викуп акцій, причому ціна викупу має бути щонайменше на 5% вища за ціну публічної безвідкличної вимоги;

— корпоративне управління у професійних учасниках — законопроєкт пропонує застосувати вимоги європейських директив MIFID II та CRD в частині корпоративного управління до інвестиційних фірм в Україні.

Також лектор нагадала, що 2018 року було ухвалено кардинально новий Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і наразі напрацьовується практика його застосування. Головними новелами закону вона вважає диспозитивність моделі корпоративного управління ТОВ, визначення механізму застави часток у ТОВ та процедури звернення стягнення на частку в товаристві з метою підвищення банкабіліті часток та полегшення залучення фінансування ТОВ. На думку Оляни Гордієнко, повністю переосмислене поняття та регулювання виходу з товариства.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик