Перевірки трансфертного ціноутворення принципово відрізняються від будь-яких інших податкових перевірок — Микола Мішин

Керівник групи трансфертного ціноутворення KPMG в Україні Микола Мішин у рамках курсу LHS «Податкові перевірки в 2019 році» розповів про особливості проведення податкових перевірок щодо дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки».

Для кращого розуміння, чим же відрізняються трансферне ціноутворення і контроль за трансфертним ціноутворенням від звичайних податкових перевірок, на початку лекції пан Мішин ознайомив слухачів з організаційною структурою підрозділів фіскальної служби, що займається контролем за трансферним ціноутворенням.

За словами лектора, перевірки дотримання платника податків принципу «витягнутої руки» — це одна із форм податкового контролю за трансферним ціноутворенням. Також існують попередні процедури, які забезпечують проведення таких перевірок. Це моніторинг контрольованих операцій, опитування з питань трансфертного ціноутворення (може проводитися як на доперевірочному етапі, так і під час перевірки), безпосередньо перевірка і процедура попереднього узгодження ціноутворення, яка по суті є позаперевірочною формою взаємодії компаній і контролюючих органів.

Як зазначив Микола Мішин, мета моніторингу контрольованих операцій — встановлення відповідності умов операцій платників податків принципу «витягнутої руки», виявлення потенційних ризиків ТЦУ та забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою надання звітів про контрольовані операції та документації щодо ТЦУ.

Такий моніторинг здійснюється шляхом аналізу звітів про контрольовані операції, аналізу інформаційних джерел, що містять інформацію і відомості про господарську діяльність платників податків і необхідні для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», і аналізу податкової інформації, отриманої згідно зі статтею 73 Податкового кодексу України.

Критеріями ризиків ТЦУ, на підставі яких компанії потрапляють «під приціл» податкових органів, є багаторічна збитковість, низькі фінансові результати (показники рентабельності) порівняно з середньогалузевими показниками, значний обсяг внутрішньогрупових операцій (оплата послуги, виплата роялті та відсотків за позиками), а також проведення господарських операцій, не типових для поточної діяльності платника.

Микола Мішин акцентував увагу, що перевірка дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» є документальною позаплановою перевіркою. При цьому контролюючий орган не має права відносно одного платника податків проводити таку перевірку більш ніж один раз протягом календарного року, а також проводити перевірку повторно щодо контрольованих операцій, які вже були перевірені.

Важливою відмінністю таких податкових перевірок є термін їх проведення — до 18 місяців із можливістю продовження ще на 12 місяців. Але кожні 6 місяців контролюючий орган повинен надати платнику податків інформацію про статус проведення перевірки. Термін перевірки обчислюється зо дня прийняття рішення про перевірку (з дати наказу контролюючого органу) до дня складання акта (довідки) за результатами її проведення. При цьому термін перевірки може бути перерваний у разі судового оскарження компанією питань призначення, проведення або предмета такої перевірки.

Окрім того, за словами лектора, податкові зобов’язання під час контролю за ТЦУ можуть бути донараховані протягом 7 років (2555 днів) з дати граничного строку подання податкової декларації за відповідний звітний період, тоді як «стандартний» термін для податкових донарахувань становить 1095 днів.

Також Микола Мішин привів статистичну інформацію від ДФС щодо перевірок дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки», згідно з якою за період введення в Україні правил ТЦУ всього було призначено 75 перевірок і завершено 55. За їх результатами податковими органами донараховано понад 622 млн податку на прибуток підприємств і зняті збитки на суму 5,3 млрд грн.

«Увага держави до контролю ТЦУ посилюється, про що свідчить створення спеціалізованого Департаменту трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування у ДФС. Отже, компаніям, що здійснюють контрольовані операції, слід бути обачними і дотримуватися принципу «витягнутої руки», — підкреслив Микола Мішин.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик