Про способи захисту корпоративних прав слухачам LHS розповіла Олеся Лукомська

З лекцією на тему «Способи захисту корпоративних прав» у LHS виступила Олеся Лукомська, начальник відділу забезпечення роботи секретаря і суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ з корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Лектор розповіла, як у суді захистити корпоративні права і про способи забезпечення цих прав.

Що стосується корпоративного спору, то не може виникати питання, до якого суду звертатися. Вирішення корпоративних спорів є виключною юрисдикцією господарських судів, підкреслила пані Лукомська. До того ж на рівні законодавства було закріплено, що в Касаційному господарському суді має бути окрема палата, яка спеціалізується на розгляді цієї категорії спорів, нагадала лектор.

Олеся Лукомська звернула увагу на те, що ці спори мають деякі процесуальні особливості. Лектор навела приклади із судової практики, де розкриваються такі особливості: неприпустимість розгляду корпоративних спорів у порядку спрощеного провадження (постанова КГС ВС у справі №925/1476/17); процесуальне правонаступництво в корпоративному спорі (постанова КГС ВС у справі №920/1245/16); мирова угода в спорі про визнання недійсним рішення загальних зборів ТОВ (постанова КГС ВС у справі №910/19401/17); неприпустимість перекладання на сторону обов’язків доведення певного факту або спростування його у спорі про визнання удаваним договору дарування частки в статутному капіталі ТОВ в умовах, коли такий обов’язок об’єктивно здатна виконати тільки інша сторона (постанова КГС ВС у справі №910/19473/17)

Захисту підлягає тільки порушене право, підкреслила спікер. Так, підставою для звернення до господарського суду є захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів (стаття 1 ГПК України), право на позов в особи виникає після порушення відповідачем його права, тобто захисту підлягає вже порушене право, а не те, яке може бути порушене в майбутньому і щодо якого невідомо, порушене воно чи ні (постанови КГС ВС у справах №910/21160/16, №908/2027/16).

Олеся Лукомська звернула увагу на вибір способу захисту. Особа, права якої порушено, може скористатися не будь-яким, а конкретним способом захисту свого права. Під способами захисту суб’єктивних цивільних прав розуміють закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться відновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав і вплив на порушника (постанова КГС ВС у справах №910/15792/14, №906/724/17, №925/715/17, №920/622/18).

Далі спікер запропонувала розглянути приклади неналежних способів захисту. При вирішенні корпоративних спорів судам необхідно звернути увагу на неможливість застосування таких способів захисту прав і законних інтересів осіб, які не передбачені чинним законодавством, зокрема статтею 16 ЦК України та статтею 20 ГК України, і не випливають з положень законодавства (постанова КГС ВС у справі №925/715/17).

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик