Сергій Донков розповів про процесуальні зловживання у справах про банкрутство

У рамках LHS з лекцією виступив Сергій Донков, радник ЮФ Evris, член дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, віце-президент ВГО «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу». Тема його доповіді — «Тактика протидії процесуальним зловживанням у справах про банкрутство».
Основною причиною появи процесуальних зловживань лектор назвав виникнення дисбалансу інтересів боржника і кредитора. Сергій Донков дав визначення поняттю «зловживання». Так, зловживання має місце тоді, коли під видимою, формальною реалізацією прав учасника судового процесу учасник цього процесу має намір реалізувати недобросовісну мету, затягнути процес або обмежити в процесуальних правах інших учасників судочинства.
Доповідач прокоментував способи здійснення таких зловживань. Зокрема, частина 2 статті 43 Господарського процесуального кодексу України виділяє такі види процесуальних зловживань, як: подача скарги на ухвалу суду, яка не підлягає оскарженню; подача безпідставної заяви про відвід судді; подача кількох заяв про відкриття справи про банкрутство; свідомо безпідставна подача заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; укладення мирової угоди, спрямованої на заподіяння шкоди іншим учасникам процесу.
Суб’єктами зловживання, за словами доповідача, можуть бути боржник, кредитори, арбітражний керуючий, орган, уповноважений управляти майном боржника, і навіть господарський суд. На переконання лектора, права боржника занадто захищені відповідно до чинного законодавства, що й призводить до зловживань з боку боржника. Так, процес відновлення платоспроможності в першу чергу потрібен боржнику, оскільки це захищає його інтереси, а на відновлення платоспроможності витрачається в п’ять-шість разів більше часу, ніж під час процедури банкрутства.
Таким чином, доповідач дав практичні поради щодо протидії зловживанням у процесі банкрутства для кредиторів. Зокрема, лектор рекомендував подавати клопотання до суду про проведення аудиту фінансово-господарської діяльності, виявлення ознак доведення до банкрутства і фіктивного банкрутства. Також кредитори мають якнайоперативніше провести перші збори кредиторів та створити комітет кредиторів (стаття 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).
Серед зловживань з боку арбітражного керуючого Сергій Донков назвав, зокрема, ігнорування проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника з метою «приховування» зловживань менеджменту і власників боржника.
Такий аналіз має проводитися відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємств та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик