Зміна і розірвання договорів — у фокусі уваги слухачів LHS

Мирослав Гнидка, директор юридичного департаменту Merx, розповів слухачам LHS про актуальну судову практику розірвання договорів.

На початку лекції він назвав загальні умови зміни і розірвання договорів. Так, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. У разі односторонньої відмови від договору в повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлене договором або законом, договір відповідно є розірваним або зміненим.

Далі лектор розповів про судову практику застосування підстав для розірвання договору, не передбачених таким договором. Так, у постанові Верховного Суду від 25 вересня 2018 року у справі №908/2367/17 наголошується: «Наявність врегульованих сторонами в пункті 7.6 Договору оренди правових наслідків окремих порушень зобов’язань за Договором оренди не виключає застосування інших передбачених законодавством підстав для його розірвання».

Що стосується моменту розірвання договору у разі відмови від нього, то в постанові Верховного Суду від 25 квітня 2018 року у справі №911/3250/16 наголошується, що моментом припинення договірних зобов’язань за договором є отримання наймачем повідомлення про намір розірвати цей договір.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик