«Від початку постанову НБУ №328 було сконцентровано не на переслідуванні банків і виведенні їх з ринку через непрозорість структури» — Олександр Ярецький

Першу лекцію в рамках модуля «Спори, пов’язані з неплатоспроможністю банків» Школи судової практики LHS було присвячено спорам щодо структури власності банків. Зокрема, радник члена Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Ярецький ознайомив слухачів Школи з підходами Національного банку України до визнання банку як банку з непрозорою структурою власності і, як наслідок, виведення його з ринку, а також актуальною судовою практикою з цього питання.

За його словами, станом на жовтень 2015 року близько 50 банків були визнані непрозорими, з яких п’ять виведено з ринку через непрозорість структури власності. Коментуючи постанову правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку» від 21 травня 2015 року № 328, доповідач зазначив, що від початку вона була сконцентрована не на переслідуванні банків і виведенні їх з ринку через непрозорість структури, а планувалося використовувати її як елемент тиску для приведення банками своєї структури у відповідність до законодавства. «Таким чином, регулятор, декларуючи від початку мету забезпечити прозорість банківської системи, не допускаючи ліквідації банків, проте, пішов далі і, як наслідок, п’ять-шість банків ліквідовані», — підкреслив Олександр Ярецький.

На практиці алгоритм виведення банку з ринку через непрозорість структури є таким:

  • надсилання НБУ запитів для підтвердження фінансового стану акціонерів банку;
  • пропозиція привести у відповідність структуру власності;
  • визнання структури власності банку непрозорою;
  • визнання банку проблемним;
  • визнання банку неплатоспроможним, відкликання ліцензії та ліквідація банку.

Як зазначив пан Ярецький, п’ять банків, структуру власності яких було визнано непрозорою, оскаржили дії НБУ про визнання їх неплатоспроможними в судовому порядку.

При цьому їх аргументація зводиться до такого: перевищення повноважень НБУ при прийнятті постанови «Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку»; обмеженість банківського нагляду як за рядом суб’єктів, так і за повноваженнями регулятора; порушення принципів правової визначеності; порушення умов настання юридичної відповідальності; зловживання дискреційними повноваженнями.

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів та адвокатів

Кошик