Новини

Про заходи щодо зниження податкового ризику слухачам LHS розповіла Наталія Кроник

«Повернення надміру сплаченого податку на доходи нерезидентів залишається фікцією, якщо немає судового рішення» — Лариса Антощук

Олена Вознюк розповіла про оптимізацію оподаткування з використанням транскордонних структур

«Нам дуже хотілося б, аби криптовалюти стали об’єктом податкового планування» — лектор LHS Наталія Радченко

«Податкова оптимізація лежить в основі податкового планування» — Марина Томаш

Ярослав Романчук розповів про обмін податковою інформацією між державами

Вибір банку має передувати вибору юрисдикції, підкреслила Віра Савва, Deloitte в Україні

У 65% спорів щодо ТЦУ рішення приймається на користь платника податків, розповіла Лариса Антощук, KPMG Law

Експерти Deloitte розповіли про світові тенденції міжнародного податкового планування

«Кредиторам вигідно йти на ліквідацію» — спікер LHS Борис Поляков

Про визнання угод у сфері банкрутства недійсними слухачам LHS розповідала Олена Волянська

«Визнання результатів аукціонів недійсними» — з лекцією в LHS виступив Юліан Хорунжий

Сергій Донков розповів про процесуальні зловживання у справах про банкрутство

Антон Молчанов, керівник практики банкрутства АО Arzinger, на прикладі реального кейсу визначив ознаки успішної санації

Комерційні банки майже не користуються перевагами, гарантованими Законом про фінансову реструктуризацію, — лектор LHS Андрій Боровик

Як Україні підвищити показники з врегулювання неплатоспроможності, слухачам LHS розповів Анатолій В’язовченко

«Закон не забороняє кредиторам брати участь в інвентаризації» — Олексій Сокол (ЮА «Абсолют»)

Обов’язковість судового рішення у справі про банкрутство відносна — керівник ЦКП Андрій Волков

З особливостями реструктуризації заборгованості слухачів LHS ознайомив Ігор Ніколаєв

Про ініціювання питання про банкрутство розповіла Діана Козловська

МЕНЮ

LegalHighSchool – Вища школа для юристів і адвокатів